ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SC AA ECO EXIGENT SRL ,cu sediul in BUSAG, str .112 nr 29 ,inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr J24/583/2016, CUI 36001244, respecta dispozitiile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Scopul pentru care solicitam furnizarea de date personale: inregistrarea cursantilor scolii de soferi in registrul unic de evidenta a cursantilor ARR, intocmirea fisei de scolarizare, stabilirea programarilor si planificarilor cursurilor scolii de soferi, tinerea evidentei cursantilor, cooperarea intre profesor legislatie, instructor in vederea aducerii la indeplinire a planului de scolarizare.


Categorii de date prelucrate :
nume ,prenume, date carte identitate, CNP, adresa , nr de telefon. adresa de e-mail. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre SC AA ECO EXIGENT SRL, si sunt comunicate altor destinatari care au legatura cu indeplinirea scopului pentru care solicitam furnizarea de date.Aceste date vor fi stocate in baza de date interna pe o perioada de trei ani, dupa care vor fi distruse. Ele nu vor fi vandute sau transferate altor operatori, cu exceptia operatorilor care au legatura cu indeplinirea scopului colectarii. Informatiile privind datele cu caracter personal prelucrate pot fi transmise catre Parchet, Politie instantele de judecata si altor organe abilitate ale Statului, in baza solicitarii acestora si in limitele prevazute de lege. Sunt de acord cu colectarea si prelucrarea datelor mele personale in scopul în scopul şi condiţiile mai sus prezentate.